Detta är en utvecklingsresa för dig som vill gå från att vara chef, till att bli en human ledare. Är du beredd att ifrågasätta många av de valda sanningar som idag råder på arbetsplatsen? Är du beredd att ifrågasätta din syn på ledarskap? Är du beredd att syna dig själv och ta konsekvenserna av det du ser? Då är du precis den person vi söker.

Sex dagar, sex teman, sex insikter

Sex dagar, sex teman och sex insikter om det humana ledarskapet. Vi blandar teori med övningar och diskussioner. Målet är att du ska hitta din humana ledarstil. Det är för mycket begärt att du ska komma ut som en ny människa, men du ska komma ut som en uppgraderad version av dig själv.

Ett humant ledarskap växer fram i samverkan mellan ledare och medarbetare

Om du vill bli en human ledare, måste du hitta nyckeln till varje enskild medarbetares motivation.  Det finns en anledning till att vi gör som vi gör och du måste förstå varje medarbetares anledning.

Ett humant ledarskap växer fram i samverkan mellan ledare och medarbetare. Det är ett delat ansvar mellan ledare och följare.

  • Den som blir ledd är medveten om att ledaren utövar beteendepåverkan (annars kallar vi det manipulation)
  • Den som blir ledd accepterar att ledaren utövar beteendepåverkan (annars kallar vi det tvång)
  • Ledarskapet får inte vara destruktivt och resultera i skador (men ledare och ledd behöver inte alltid vara överens)
  • Ledaren utövar ett ledarskap (har en ledarstil) som medarbetaren accepterar och uppskattar

Programmet